Indkaldelse til Generalforsamling i Skinfaxi 2020 Torsdag den 26. november kl. 18.30
i lokalerne Dyrlevvej 13, 4720 Præstø
( tæt på motorvejen, afkørsel 40 )
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Udvalgene aflægger beretning.
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
6. Fremlæggelse af forslag til budget.
7. Godkendelse af kontingenter.
8. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag skal indsendes til formanden senest 15. oktober)
9. Valg til bestyrelsen.
a. 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Helene Saltoft (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Bodil Kudsk
10. Valg af udvalg:
Bladredaktør: Annette Guldberg
Aktivitetsudvalg:
Jacob Kamp Kristjansen (modtager ikke genvalg)
Lizza Andersen
Lene Andersen
11. Valg af revisor: Joan Jessen
12. Eventuelt.
 

Tilmelding til Skinfaxi på mail: skinfaxi@skinfaxi.dk eller på tlf. 22 73 00 27 senest den 18. november.
Kl. 18.30 serveres en let anretning, kaffe, te og kage, og generalforsamlin-gen starter kl. 19.00.