Fællesridetur i Dyrehaven/Jægerborg Hegn
 

28. oktober 2018
 

Kom med og få nye rideoplevelser i et af Danmarks mest berømte og besøgte naturom-råder.
Dyrehaven er i dag en del af Unescos verdensarv på baggrund af anlagte jagtvejssyste-mer fra 1680’erne.

Ruterne strækker sig fra Esrum kloster til Jægersborg hegn, og der er anlagt rideruter for områderne, der har fået navnet: parforce rideruter.
Dele af turen d. 28. oktober vil være på stier, der er en del af den netop indviede ”Parforce riderute” i Jægersborg Hegn.
 

Vi rider kl. 11.00
 

Turen forventes at vare 2 timer. Skridt, tølt/trav.
 

Parkering og mødested: udmeldes direkte til de tilmeldte.
Vigtigt: husk at købe ridekort/dagskort: 65,- (betales af deltagere) og indløses her: https://netbutik.nst.dk/ridekort
 

Tilmelding til turen skal ske til: helenesaltoft@gmail.com eller på sms: 20 96 83 34 senest den 19 oktober.
 

Skulle du være interesseret i at opleve verdensarven til hest, kan du læse mere om Par-force ruterne i Nordsjælland her: https://parforce.dk/parforce-rideruter/
17