Indkaldelse til Generalforsamling i Skinfaxi 2018
Torsdag den 29. november kl. 18.30 i lokalerne Dyrlevvej 13, 4720 Præstø
(tæt på motorvejen afkørsel 40)
 

Dagsorden:
 

1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Udvalgene aflægger beretning.
5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
6. Fremlæggelse af forslag til budget.
7. Godkendelse af kontingenter.
8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal indsendes til formanden senest 15. oktober.
9. Valg til bestyrelsen.
a. 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Bodil Kudsk
Bestyrelsesmedlem Helene Saltoft
10. Valg af udvalg:
Bladredaktør: Annette Guldberg
Aktivitetsudvalg:
Jacob Kamp Kristjansen
Lizza Andersen
Lene Andersen
11. Valg af revisor: Torben Larsen
12. Eventuelt.
 

Tilmelding til Skinfaxi på mail: skinfaxi@skinfaxi.dk eller på
tlf. 22 73 00 27 senest den 25. november.

 

Kl. 18.30 serveres en let anretning, kaffe, the og kage og
generalforsamlingen starter kl. 19.00.