Resultat fra OL Icelandic games - Islandshestens dag den 29 september 2013

 

Guldmedajle til Nadia Rysgaard Kamper og Kate Christensen

Sølvmedajle til Ea Trane og Martin Rysgaard Kamper

Bronzemedajle til Pia Kaufmann og Helene Johansen

 

Vinderne af Icelandic games 2013  
Foto: Benny Christiansen  
Foto: Elin Uldbæk  

    Foto: Nina Andersen