Tag med på Skinfaxi's klubtur til Sverige.

Beskrivelse er udsendt i klubbladet medio marts. Bestyrelsen har desværre måtte foretage ændringer

konceptet i forhold til turridning efter udsendelse i bladet.

Deltagerne som har tilmeldt sig er informeret for ændringerne. 

Program - med forbehold for ændringer.

Fredag den 14 september:

Ridning

Lørdag den 15 september:

Ridning

Søndag den 16 september:

Besøg på stutteriet og træningscenter Rosenlund.

Tilmeldingsfrist er udløbet den 30. april.  

Tilmelding er bindende.