Klubbens aktivitetsudvalg er pr. 29. november 2018:

Jacob Kristjansen jacobkristjansen@yahoo.dk

Lizza Andersen moen-ishest@mail.dk

Lene Andersen klintholm@msn.com

 

Undervisning og træning tilbydes:

Klubben udbyder pt. ikke undervisning men medlemmer kan gå sammen og lave undervisning

lokalt og søge klubben om tilskud.

Ansøgning sendes skinfaxi@skinfaxi.dk